Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö


Hakuaika on yleensä lokakuussa. Hakemus tehdään säätiön hakulomakkeella, jota voi tulostaa kotisivuiltamme tai tilata säätiön hallituksen asiantuntijajäseniltä. Säätiö pyrkii myös huomioimaan erilaisia aloitteita tuettavista hankkeista tai henkilöiden palkitsemisesta. Säätiö ilmoittaa myöntämistään apurahoista ja stipendeistä hakuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

HUOM! Vuonna 2018 on välivuosi eikä uusia hakemuksia oteta vastaan.

Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö sr.
c/o Puutarhaliitto ry Katarina Lassheikki,
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
(ei  sähköpostitse tietoturvasyistä)

Apurahahakukaavake on kopioitavissa tästä: sähköinen lomake (word) tulostusversio (pdf)Ansökningstid är vanligen i oktober. Ansökan skall göras på fondens ansökningblankett. Blankett finns här nedan i elektronisk form. Den kan även beställas av fondens ombudsman. Om de beviljade stipendierna informeras under februari månad.

OBS! År 2018 är ett mellanår då inga nya ansökningar tas emot.

Ansökningarna skickas till:
Nikolai och Ljudmila Borisoffs Trädgårdsstiftelse sr.
c/o Puutarhaliitto ry Katarina Lassheikki,
Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
(ej med e-post av datasäkerhetsskäl)

Ansökningsblanketten finns här: elektronisk blankett (word) version för utskrivning (pdf)